Sätila of Sweden har haft produktion på samma plats sedan 1896. Verksamheten finns kvar i de gamla byggnaderna men inuti har man moderniserat och utvecklar nya tekniker för att ständigt förbättra sig. Alla mössor designas och stickas i Sätila, medan sömnaden och färdigställandet oftast sker hos samarbetspartners i Polen. Sätila värdesätter hållbarhetstänk men också nytänkande av design och funktion.